Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Dữ liệu mở là gì?

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T2, 12/03/2018 - 10:52 bởi datpham

assssssssssssssssssssssssss

T2, 11/26/2018 - 12:22 bởi datpham