Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Danh sách các doanh nghiệp hiện nay

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T4, 01/05/2022 - 16:40 bởi Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)

Update to resource 'Danh Sách Tiếp Nhận'

T4, 01/05/2022 - 14:16 bởi admin

Update to resource 'Danh Sách Tiếp Nhận'