Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Dự án đầu tư công

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T2, 05/08/2023 - 08:34 bởi admin

Update to resource 'Danh sách dự án đầu tư công'

T2, 05/08/2023 - 08:25 bởi admin

Update to resource 'Danh sách dự án đầu tư công'