Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Thông tin giá cả thị trường

Tab chính

Bản duyệtThao tác
CN, 03/10/2024 - 10:57 bởi Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)

Update to resource 'Danh sách thông tin giá cả thị trường.'

CN, 03/10/2024 - 09:56 bởi root

Update to resource 'Danh sách thông tin giá cả thị trường.'