Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Nghị định số 109/2016/NĐ-CP

Tab chính

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T4, 12/15/2021 - 08:43 bởi root
T5, 12/09/2021 - 07:00 bởi admin