Các phiên bản cho phép ta theo dõi những thay đổi diễn ra khi sửa đổi một nội dung, và quay về phiên bản cũ nếu cần thiết.

Các bản duyệt cho Dịch vụ giáo dục

Tab chính

Bản duyệtThao tác
T4, 12/15/2021 - 09:05 bởi Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)

Update to resource 'Danh sách Dịch vụ Tư Vấn Du Học'

T4, 12/15/2021 - 09:05 bởi root

Update to resource 'Giáo dục kỹ năng sống - Giáo dục ngoài giờ chính khóa'