Tab chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 15/11/1975.

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Danh sách các doanh nghiệp hiện nay

Các danh sách:

1. Danh sách các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động

2. Danh sách bổ sung

3. Doanh nghiệp đang hoạt động

4. Danh sách các doanh nghiệp đã giải thể

5. Danh sách đã hoàn tất

6. Danh sách tiếp nhận

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Nhà xuất bản
Sở Kế Koạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật
05/01/2022 16:40:11
Ngày phát hành
16/12/2021 15:53:14
Định danh
f0926901-c157-43e1-a9ed-eca738671350
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định