Tab chính

Tab chính

Danh sách dự án đầu tư vốn nước ngoài

Danh sách dự án đầu tư vốn nước ngoài công bố gồm những trường:
1 Tên dự án đầu tư
2 Số CN Đầu tư
3 Ngày cấp CNĐT
4 Tên đơn vị cấp phép
5 Loại hình đầu tư
6 Mục tiêu dự án
7 Quy mô dự án
8 Tổng vốn USD
9 Tổng vốn VND
10 Thời gian thực hiện
11 Tiến độ thực hiện
12 Các ưu đãi

Thông tin bổ sung

TrườngGiá trị
Loại tệp text/csv
Dung lượng14.19 MB
Loại dữ liệufile upload
Ngày cập nhật14/12/2021 15:46:38