Tab chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 15/11/1975.

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Dự án đầu tư vốn nước ngoài

Danh sách dự án đầu tư vốn nước ngoài công bố gồm những trường:
1 Tên dự án đầu tư
2 Số CN Đầu tư
3 Ngày cấp CNĐT
4 Tên đơn vị cấp phép
5 Loại hình đầu tư
6 Mục tiêu dự án
7 Quy mô dự án
8 Tổng vốn USD
9 Tổng vốn VND
10 Thời gian thực hiện
11 Tiến độ thực hiện
12 Các ưu đãi.

Danh sách dữ liệu

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Nhà xuất bản
Sở Kế Koạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật
14/12/2021 16:03:24
Ngày phát hành
14/12/2021 14:28:04
Định danh
849477cd-f469-4fe1-b09d-d2f728332684
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định