Tab chính

Tab chính

Danh sách dự án đầu tư công

Danh sách các Dự án đầu tư công được công bố bao gồm các trường:
1. Mã dự án
2. Tên dự án
3. Nhóm dự án
4. Loại dự án
5. Chủ đầu tư
6. Lĩnh vực
7. Sự cần thiết đầu tư
8. Mục tiêu đầu tư
9. Địa điểm đầu tư
10. Nguồn vốn
11. Tổng mức đầu tư
12. Tổng mức chủ trương đầu tư
13. Năm đăng ký
14. Năm khởi công
15. Năm hoàn thành
16. Thời gian thực hiện dự án
17. Ngày hoàn thành dự án
18. Ngày giải ngân đầu tiên

 

Thông tin bổ sung

TrườngGiá trị
Loại tệp text/csv
Dung lượng3.26 MB
Loại dữ liệufile upload
Ngày cập nhật08/05/2023 08:25:13