Tab chính

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát triển không ngừng với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tích cực đổi mới.

Truy xuất bằng cách khác

Có sẵn ở các định dạng

JSON RDF

Cơ sở giáo dục

Cơ sở giáo dục công bố bao gồm:

Cơ Quan Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Địa chỉ công bố tại: http://hcm.edu.vn

Trường THPT:

Địa chỉ công bố tại: http://www.hcm.edu.vn/DSDonVi.aspx?codekhoi=thpt

  1. Danh sách Trường THPT công lập
  2. Danh sách Trường THPT tư thục

Phòng giáo dục và đào tạo:

Địa chỉ công bố tại: http://www.hcm.edu.vn/DSDonVi.aspx?codekhoi=pgddt

  1. Danh sách Phòng giáo dục và đào tạo
  2. Danh sách Khối mầm non
  3. Danh sách Trường tiểu học
  4. Danh sách Trường THCS
  5. Danh sách Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
  6. Danh sách khối Khác

 

Danh sách dữ liệu

Thông tin tập dữ liệu
TrườngGiá trị
Nhà xuất bản
Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật
24/03/2021 00:00:00
Ngày phát hành
08/06/2019 00:00:00
Định danh
e9128ffd-36a6-4dc2-adf0-9e0fb285352f
Giấy phép
Giấy phép không được chỉ định