Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

Đăng kí nhận Nguồn tin Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh
Thông tin chỉ đạo điều hành
Đã cập nhật: cách đây 14 phút 14 giây

Kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư

T5, 06/01/2023 - 16:30
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM (Tổ Công tác).

Đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt

T5, 06/01/2023 - 16:25
(HCM CityWeb) – UBND TP đã có chỉ đạo về đảm bảo trật tự hàng lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn TPHCM.

Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải Ô tô hành khách TPHCM

T5, 06/01/2023 - 16:00
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải Ô tô hành khách TPHCM đã được Đại hội thành lập của Hội thông qua ngày 17/6/2022.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM

T5, 06/01/2023 - 11:05
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Phê duyệt 4 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

T5, 06/01/2023 - 11:00
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y đã được tái cấu trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chuẩn bị triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP

T4, 05/31/2023 - 16:30
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Ban cán sự đảng UBND Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2023.

Công bố 10 TTHC nội bộ giữa các cơ quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

T4, 05/31/2023 - 16:25
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố 10 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực tổ chức, biên chế; quản lý và xét duyệt đi nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Phê duyệt 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

T4, 05/31/2023 - 16:20
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Thực hiện Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TPHCM

T4, 05/31/2023 - 15:46
(HCM CityWeb) - UBND Thành phố vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2022 – 2030 năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển một số huyện thành quận

T4, 05/31/2023 - 15:30
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021 - 2030 năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nâng cao năng lực cán bộ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

T4, 05/31/2023 - 09:30
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

18 & 19/11: Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023

T2, 05/29/2023 - 16:28
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023.

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

T2, 05/29/2023 - 16:14
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đến cuối năm 2025, TP không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước

T2, 05/29/2023 - 13:00
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức Giải VSP PRO lần thứ tư

T6, 05/26/2023 - 16:25
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải VSP PRO lần thứ tư.

Ban hành Quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM

T5, 05/25/2023 - 16:40
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định Quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030

T5, 05/25/2023 - 16:19
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa có chỉ đạo về việc triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030. Đề án nhằm phát triển cây ăn quả phù hợp với Chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP

T5, 05/25/2023 - 14:00
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND quận được quyết định dự án đầu tư công dưới 120 tỷ đồng

T4, 05/24/2023 - 22:22
(HCM CityWeb) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Hè 2023 TP phấn đấu chăm lo cho ít nhất 500.000 thiếu nhi

T4, 05/24/2023 - 07:30
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi trong Hè năm 2023, UBND TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động Hè của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.