Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

Đăng kí nhận Nguồn tin Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh
Các tin tức từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
Đã cập nhật: cách đây 41 phút 36 giây

Chính sách hỗ trợ của TP. Hồ Chí Mình tại Hội thảo mô hình đại học khởi nghiệp. - Hội Đồng Hiệu Trưởng các trường Đại Học

T6, 05/24/2024 - 14:25
Báo cáo tham luận của Sở Khoa học và Công nghệ về Đại học Khởi nghiệp

Hội nghị sơ kết thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

T5, 05/23/2024 - 16:36
Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Ngành Giáo dục và Đào tạo và triển lãm công trình vật thể trưng bày, gian hàng giới thiệu mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/5/2024) - Sở giáo dục

T2, 05/20/2024 - 09:04
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2110/UBND-VX ngày 24/6/2022 về việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng Thứ Hai hàng tuần. Sáng Thứ 2 ngày 13/5/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với câu chuyện: “Ba chiều trách nhiệm”, người thực hiện: đồng chí Phạm Duy Phương, chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng . Một vài hình ảnh trong buổi sinh hoạt

Chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (13/5/2024) - Sở giáo dục

T2, 05/13/2024 - 09:39
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2110/UBND-VX ngày 24/6/2022 về việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng Thứ Hai hàng tuần. Sáng Thứ 2 ngày 13/5/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với câu chuyện: Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ - câu chuyện “Chú ngã có đau không?”, người thực hiện: đồng chí Đậu Thị Ngọc Mai - Chuyên viên Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục. Một vài hình ảnh trong buổi sinh hoạt